Aangepast judo

Aangepast judo (voorheen G-judo) is judo voor mensen met een beperking. Dit is een heel breed begrip, want er zijn heel veel verschillende beperkingen. Denk maar eens aan visuele, auditieve, lichamelijke of verstandelijke beperkingen, maar ook autisme, PDD-NOS en AD(H)D, vallen hieronder. 
Iedereen kan judo leren. Judo heeft zeer positieve effecten op de motorische ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Uit studies blijkt dat de verbeteringen zich voordoen in spierkracht, balans en algeheel welbevinden.
Judo is ook goed voor de sociale ontwikkeling. Volgens onderzoek worden kinderen meer assertief en oplettender.

Het A-judo (internationaal Special Needs judo genaamd) ontwikkelde zich uit het reguliere judo. De technische exameneisen zijn aangepast in die zin dat er rekening wordt gehouden met de beperking. Het wedstrijdjudo is zodanig aangepast dat de risico’s, die inherent zijn aan iedere vorm van sport, tot een minimum beperkt zijn. Er worden steeds meer A-judotoernooien georganiseerd. 

 

 

 

Judo voor kinderen die extra aandacht nodig hebben