Contributie

Leden van Shogaisha Judo School Tilburg betalen contributie. Wij dragen 9% BTW af; de bedragen die hier worden vermeld zijn inclusief BTW. Wij maken gebruik van automatische incasso met toestemming van de judoka of zijn/haar vertegenwoordiger. De jaarlijkse contributie wordt in 4 kwartalen betaald; de incasso loopt daarom door in de zomermaanden.

Bij een nieuwe inschrijving wordt eenmalig € 8,00 inschrijfgeld berekend. Het inschrijfgeld wordt gelijktijdig met het eerste kwartaal afgeschreven of contant betaald. Hiervoor krijg je een embleem t.w.v. € 4,80 en een witte band.

Lidmaatschap van Shogaisha Judo School Tilburg is ingedeeld in één tarief.

De lesgelden voor het jaar 2021 zijn als volgt vastgesteld:

Judoka’s                                           € 36,52 per kwartaal

In officiële schoolvakanties wordt geen les gegeven.

Wanneer de lesgelden worden aangepast, wordt de judoka of zijn/haar vertegenwoordiger tijdig per mail ingelicht.

Mocht een judoka vanwege ziekte of blessure tijdelijk niet in staat zijn de judolessen te volgen, dan geldt voor hem of haar in principe een kortingsregeling. Neem hiervoor even contact met ons op.

Is het door oorzaken die zijn toe te rekenen aan (de wettelijke vertegenwoordiger van) de judoka niet mogelijk om het verschuldigde lesgeld te innen, dan zal daarop bij het volgende kwartaal € 2,50 administratiekosten worden berekend.

Deze informatie en meer over afspraken tussen Shogaisha Judo School Tilburg en haar leden is terug te vinden in het aanmeldformulier.

Voor leden van Shogaisha Judo School Tilburg is het lidmaatschap van de Judo Bond Nederland verplicht (in verband met kyu-registratie, deelname aan bondsevenementen enz.). De prijzen van het bondslidmaatschap kunt u hier vinden.
N.B.: aanmelding geschiedt via Shogaisha Judo School Tilburg!

Judo voor kinderen die extra aandacht nodig hebben