Buiten sporten

Beste judoka’s, ouders, begeleiders,

Vanwege de Corona-maatregelen kunnen we al lang niet judoën. Echt judo als contactsport is helaas ook nu nog ver weg.

Maar we mogen wel weer buiten sporten!

Met het open gaan van het Speciaal Basisonderwijs komen er ook voor de leden van Shogaisha Judo School Tilburg mogelijkheden om buiten aan de gang te gaan.

Uiteraard veilig en verantwoord, en binnen de richtlijnen van gemeente en Rijk.

In de week van 11 mei tast ik de mogelijkheden verder af en stem ik met OCLeijpark en De Bodde af.

Hopelijk kunnen we dan in de week van 18 mei een begin maken met judospellen, conditietraining en ‘schaduwjudo’, buiten, (na)bij de schoolgebouwen.

Ik kom zo snel mogelijk met nieuws!

Hartelijke groet,

Emile